,

دوربین مینیاتوری مدل SC-205

/
ردازشگر تصویر : 1.4 CMOSE لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 480 TVL قاب…
فروش دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل 349

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 600 TVL لوک…
,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل SC-4126D

/
پردازشگر تصویر : 1.4 HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 900 TVL لوک…
,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل LD-336

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوک…
دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل 332

/
ردازشگر تصویر : 1.3HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لو…
دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل 338

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوک…
فروش دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین صنعتی دید در شب مدل SC-446

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SONY لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 600 TVL لوک…
, ,

دوربین صنعتی دید در شب مدل TT-60S

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SUPER SONY لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 600 TVL لوک…
دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین صنعتی دید در شب مدل SH-610

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SONY لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 700 TVL لوک…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل 786

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل SC-510D

/
پردازشگر تصویر : 1.4HDIS لنز : 2.8-12 MM کیفیت تصویر : 1000 TVL لوک…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل D0052Z

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SONY لنز : 2.8-12 MM کیفیت تصویر : 700 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل 921

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل D005

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…
,

دوربین صنعتی دید در شب مدل D1004

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوکس…