فروش دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل 349

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 600 TVL لوک…
دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل 332

/
ردازشگر تصویر : 1.3HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لو…
دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین دام سقفی دید در شب مدل 338

/
پردازشگر تصویر : 1.3 HDIS لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 800 TVL لوک…
فروش دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین صنعتی دید در شب مدل SC-446

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SONY لنز : 4 MM کیفیت تصویر : 600 TVL لوک…
, ,

دوربین صنعتی دید در شب مدل TT-60S

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SUPER SONY لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 600 TVL لوک…
دوربین مداربسته اصفهان
, ,

دوربین صنعتی دید در شب مدل SH-610

/
پردازشگر تصویر : 1.3 SONY لنز : 3.6 MM کیفیت تصویر : 700 TVL لوک…