دستگاه رکوردر ضبط تصاویر

🔷HVR:2MP  Hisilicon
🔸AHD_ANALOG_IP
🔷P2P_منوفارسی
🔸4Play Back
🔴4CH  🔴 8Ch

قیمت◀️تماس بگیرید