آدرس : خیابان پروین – حدفاصل حکیم شفایی اول و چهارراه آل خجند – فروشگاه الکتروسایه

تلفن های تماس:

031-32276353

همراه : 09135947075

سامانه پیامک : 30008090606060

Email : electrosayeh@yahoo.com